De meeste sporten en hobby’s zijn gemondialiseerd.

Het houden van Surinaamse zangvogels is een sport die vooral binnen de Hindoestaans Surinaamse gemeenschap wordt beoefend. En door hen naar Nederland is gehaald.

Een fascinerende wereld waarin de kleine vogels een mooi contrast vormen met de mannelijke vogelaars die op zomerse zondagen op een veld in Rotterdam samenkomen.